خبرهای شرکت

23آگوست 2010

برندسازی رستوران در فضای دیجیتال  باعث به وجود آوردن یک شخصیت، فکر و حس خاص نسبت به رستوران شما در ذهن و دل مردم میشود و دیجیتال بودن به این معنی است که تمام این کارها در فضای آنلاین اتفاق بیفتد؛
وقتی کسی به وب‌سایت یا شبکه‌های مجازی شما سر می‌زند، آن شخصیت و احساس خاص را درک کند.